user_mobilelogo

Inwestycje drogowe w kadencji 2014-1018

Na terenie gminy Kołbiel:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Gadka- Sufczyn- Radachówka;
 2. Przebudowa drogi powiatowej Kołbiel – Sufczyn;
 3. Modernizacja drogi powiatowej w Woli Sufczyńskiej
 4. Przebudowa drogi powiatowej w Dobrzyńcu;
 5. Wykonanie nakładki asfaltowo-betonowej w Kątach;
 6. Modernizacja drogi powiatowej w Antoniku;
 7. Modernizacja drogi powiatowej Sępochów- Borków- Rudno;
 8. Budowa chodnika w Sufczynie;
 9. Budowa chodnika w Chrośnie;
 10. Modernizacja drogi powiatowej Kołbiel- Siennica;
 11. Przebudowa drogi powiatowej Człekówka- Kąty- Antoninek

Na terenie gminy Osieck:

 1. Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Osieck- Natolin- Stara Huta w Natolinie;
 2. Przebudowa drogi powiatowej Osieck- Natolin- Stara Huta w Natolinie;
 3. Przebudowa drogi powiatowej Osieck-Natolin-Stara Huta w Czarnowcu;
 4. Modernizacja drogi powiatowej w Kościeliskach;
 5. Modernizacja drogi powiatowej Jaźwiny- Augustówka;
 6. Budowa drogi powiatowej w Natolinie;
 7. Modernizacja drogi powiatowej Grabianka-Górki- Osieck;

Na terenie gminy Sobienie- Jeziory: 

 1. Przebudowa drogi powiatowej Piwonin- Wysoczyn-Szymanowice;
 2. Modernizacja drogi powiatowej Radwanków Królewski-Sobienie Kiełczewskie;
 3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Warszawicach;
 4. Modernizacja drogi powiatowej Śniadków Dolny;
 5. Modernizacja drogi powiatowej Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów- Czarnowiec;
 6. Modernizacja drogi powiatowej w Warszówce;
 7. Przebudowa drogi powiatowej Władysławów-Zambrzyków-Sobienie Królewskie; 

Inwestycje i remonty drogowe, jakie zostały wykonane w kadencji 2006-2010 i 2010-2014

2007 rok - suma wydatków: 313 843 zł
1. wykonanie nakładki na drodze powiatowej Rudzienko-Grzebowilk w Teresinie (103 844, 12 zł)
2. Budowa drogi powiatowej Sępochów-Borków-Rudno w Rudnie (100 tys. zł)
3. Budowa drogi powiatowej Sępochów - Borków-Rudno w Sępochowie (109 999, 80 zł)

2008 rok - suma wydatków: 449 999 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej Rudzienko-Teresin w Teresinie (100 tys. zł)
2. Przebudowa drogi powiatowej Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Dobrzyńcu (100 tys. zł)
3. Przebudowa drogi powiatowej Gadka-Sufczyn-Huta Radachowska w Sufczynie (100 tys. zł)
4. Przebudowa drogi powiatowej Człekówka-Kąty-Antoninek (100 tys. zł)
5. Przebudowa drogi powiatowej Sępochów-Rudno w Sępochowie (50 tys. zł)

2009 rok - suma wydatków: 398 110 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś -Gózd (100 tys. zł)
2. Przebudowa drogi powiatowej Człekówka-Katy-Antoninek w Chrośnie (150 tys. zł)
3. Przebudowa drogi powiatowej Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec (100 tys. zł)
4. Przebudowa drogi powiatowej Gadka - Sufczyn - Huta Radachowska w Sufczynie (100 tys. zł)
5. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej w Sępochowie (70 tys. zł)

2010 rok - suma wydatków: 1 224 803 zł
1. Opracowanie dokumentacji budowy drogi powiatowej Sępochów-Borków-Rudno w Borkowie
 (100 tys. zł)
2. Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś - Gózd (200 tys. zł)
3. Przebudowa drogi powiatowej Człekówka - Kąty - Antoninek w Chrośnie (100 tys. zł)
4. Przebudowa drogi powiatowej Człekówka - Kąty - Antoninek w Chrząszczówce (100 tys. zł)
5. Przebudowa drogi powiatowej Wola Sufczyńska - Sufczyn w Kołbieli (250 tys. zł)
6. Przebudowa drogi powiatowej Żanęcin-Glinianka-Dobrzyniec w Dobrzyńcu (200 tys. zł)
7. Przebudowa drogi powiatowej Gadka-Sufczyn-Huta Radachowska w Sufczynie (150 tys. zł)
8. Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej  Sępochów-Borków-Rudno (100 tys. zł)
9. Modernizacja drogi powiatowej (nakładka bitumiczna) Sępochów - Rudno w Sępochowie (50 tys. zł)

Inwestycje i remonty drogowe, jakie zostały wykonane w kadencji 2011-2014

2011 rok - suma wydatków: 440 605 zł

1.Przebudowa drogi powiatowej Dobrzyniec- Grębiszew w Dobrzyńcu (100 tys. zł)
2.Przebudowa drogi powiatowej Człekówka-Kąty-Antoninek w Chrząszczówce (90 606 zł)
3.Przebudowa drogi powiatowej Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce (100 tys.zł)
4.Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś - Gózd (150 tys. zł)

2012 rok - suma wydatków: 605 000 zł

1.Przebudowa drogi powiatowej Człekówka-Kąty-Antoninek w Chrząszczówce (105 tys.zł)
2.Przebudowa drogi powiatowej Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce (100 tys.zł)

2013 rok - suma wydatków: 50 000 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej Gadka -SUfczyn-Radachówka (200 tys. zł)
2. przebudowa drogi powiatowej Kołbiel-Sufczyn (96 tys. zł)
3.Przebudowa drogi powiatowej Człekówka-Kąty-Antoninek (100 tys.zł)
4. Budowa chodnika na Rynku w Kołbieli

2014 rok - suma wydatków: 300 000 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka – Sufczyn – Radachówka (150 tys. zł)
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel – Sufczyn (150 tys. zł)
3. Opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sępochów –
Borków – Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno i
Borków, gmina Kołbiel, powiat otwocki (40 tys. zł)
4. Opracowanie projektu budowy chodnika przy Szkole Podstawowej w Człekówce;
5. Budowa chodnika na Rynku w Kołbieli;

Podane sumy wydatków uwzględniają także przeprowadzone remonty dróg.