user_mobilelogo

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej pracy radnej powiatowej.

 • Pracowałam w III kadencji jako wiceprzewodnicząca rady powiatu,
 • W IV kadencji jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.
 • W V kadencji jako członek zarządu powiatu, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 • Pełniłam dyżury otwarte dla mieszkańców powiatu, podczas których wysłuchiwałam Państwa problemów i starałam się podejmować kroki, by im zaradzić - za te wszystkie spotkania dziękuję, bo były dla mnie ciekawym doświadczeniem, inspiracją i bodźcem do działania;
 • Abyście Państwo mogli mnie lepiej poznać założyłam stronę internetową i udostępniłam kontakt do mnie – odpowiadałam i odpowiadam na wszystkie maile, jakie otrzymywałam i otrzymuję od Mieszkańców naszego powiatu;
 • Brałam udział posiedzeniach komisji, sesjach Rady Powiatu i wielu innych spotkaniach zarówno indywidualnych z Mieszkańcami, jak i wtedy, gdy należało pomóc lokalnej społeczności;
 • Uczestniczyłam w sesjach Rady Gminy Kołbiel, osobiście zawoziłam wnioski Mieszkańców do corocznego projektu budżetu; Wnioski te dotyczyły przede wszystkim inwestycji drogowych:
  - droga powiatowa Radachówka-Gadka;
  - droga powiatowa Kołbiel-Sufczyn,
  - droga powiatowa Sępochów-Borków-Rudno,
  - droga powiatowa Antoninek-Kąty,
  - droga powiatowa Człekówka-Chrosna
  - budowa chodnika przy szkole podstawowej w Człekówce;
  - budowa chodników na Rynku w Kołbieli,
  - w czasie tych dwu kadencji została zakończone m.in. inwestycja na tzw. drodze „gozdowskiej”
 • Byłam inicjatorką ważnych projektów społecznych, takich jak:
  - próba zwrócenia uwagi na potrzebę promocji folkloru kołbielskiego oraz konieczność ratowania Pałacu Zamoyskich
  - opracowanie wstępnych założeń budowy skansenu w Kołbieli (współautorstwo); przygotowanie prezentacji multimedialnej; 
  - wystawiłam inscenizację "Wesela kołbielskiego";
  - napisałam publikację "Skarby Mazowsza. Folklor kołbielski";
  - jestem współautorką publikacji „Kołbielszczyzna wczoraj i dziś”;
  - jestem współautorką scenariusza do filmu „Wesele kołbielskie”;
  - w porozumieniu z MCKiS w Warszawie organizowałam letnie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Akcja zatacza coraz szersze kręgi i cieszy się ogromnym zainteresowaniem;
  - wspierałam Kołbielską Ligę Wiosek;
  - pomagałam w organizacji Otwartych Turniejów Tenisa Stołowego;
  - wspomogłam organizacyjnie komitety budowy pomników pamięci;
  - współpracuję z Kombatantami 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej. Za moją pracę otrzymałam Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej;
  - współpracowałam z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Otwocku - zorganizowałam wycieczkę promującą walory regionu kołbielskiego, przygotowałam wykłady dla słuchaczy;
  - przygotowałam warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy;
  - pomagałam inicjatywie obywatelskiej "Prawda - Pamięć - Przebaczenie" - Komitetowi Budowy Pomnika Katyńskiego w Otwocku;
  - wspomogłam biuro Miss Ziemi Otwockiej - organizując w Kołbieli spotkanie dla finalistek;
  - jestem autorką projektu spotkań młodzieży z najstarszymi mieszkańcami wsi;
  - współorganizowałam bezpłatną pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy wiejskiej;
  - w porozumieniu z partnerem stowarzyszenia współorganizowałam zajęcia dla dzieci i młodzieży "Reading is Fun!"
  - przedstawiłam lokalnej prasie fakt, że pawilon polski na EXPO 2010 wykorzystuje motyw kołbielskiej wycinanki - projektanci zgodzili się na promocję tego faktu w swoich materiałach reklamowych;
  - wspierałam organizację imprez powiatowych, Dożynek Powiatowych,  Powiatowego Pikniku Ludowego;
  - przygotowałam prezentację lokalnych osiągnięć dla zarządu Lokalne Grupy Działania Leader;
  - prowadziłam wykłady dla LGD;
  - pomagałam sołtysom, radnym gminnym i wielu mieszkańcom, którzy zwracali się do mnie z prośbą o interwencję w istotnych dla nich sprawach;