user_mobilelogo

Kiedy w 2006 roku decydowałam się na udział w wyborach samorządowych po raz pierwszy, towarzyszyła mi niepewność i obawa czy sprostam takiemu wyzwaniu, czy nie zawiodę tych, którzy na mnie głosowali.

Inwestycje drogowe w kadencji 2014-1018

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej pracy radnej powiatowej.

  • Pracowałam w III kadencji jako wiceprzewodnicząca rady powiatu,
  • W IV kadencji jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.
  • W V kadencji jako członek zarządu powiatu, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy.
  • Pełniłam dyżury otwarte dla mieszkańców powiatu, podczas których wysłuchiwałam Państwa problemów i starałam się podejmować kroki, by im zaradzić - za te wszystkie spotkania dziękuję, bo były dla mnie ciekawym doświadczeniem, inspiracją i bodźcem do działania;