user_mobilelogo

 Otwocki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił mnie do współpracy. Dla Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowałam wycieczki ukazujące piękno Kołbielszczyzny i najciekawsze jej zabytki i zakątki.

Odwiedziliśmy m.in. kapliczkę na Jościach i gościnny dwór państwa Marii i Mieczysława Szlenkierów. Studenci zaprosili mnie także do siebie na wykłady. Mam nadzieję, że na terenie naszej gminy także Uniwersytet Trzeciego Wieku zacznie działać. Bardzo by się przydała naszym Seniorom taka organizacja.