user_mobilelogo

Od dawna współpracuję z jednostkami OSP z terenu naszej gminy, jestem zapraszana na spotkania, uroczystości i zawody. Najgłośniej kibicuję zawsze dziewczynom - "strażaczkom" i młodzikom. Cieszę się, że te jednostki rozwijają się, przybywa nowych członków i są podtrzymywane tak piękne tradycje - troski o innych i gotowości do służby.

Historia OSP jest niezwykle ciekawa i zaskakująco zakorzeniona w naszej rodzimej kulturze i społecznej świadomości. Jednostki OSP od prawie stu lat istnieją na terenie naszej gminy, a strażacy ochotnicy poświęcają swój czas, by pomagać innym. Kiedyś, gdy dominowały drewniane zabudowania, powstawało o wiele więcej pożarów niż współcześnie. Nie znaczy to jednak, że strażacy nie pomagają. Wyjeżdżają oni coraz częściej nie do pożarów, ale do tragicznych wypadków drogowych i interweniują w wielu innych kłopotach, które przynosi los. Zawsze odważnie, z dużym poświęceniem niosą pomoc i nadzieję. Jednostki OSP są także takimi małymi, stowarzyszeniami, które pobudzają lokalną  społeczność do działania, współorganizują i wspierają festyny i różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, religijne i patriotyczne.


Obecnie prezes Zarządu Gminnego OSP jest druh Adam Budyta, komendantem zaś druh Mirosław Staros.
Podczas zbierania materiału do tego projektu przeprowadziłyśmy szereg wywiadów z osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz OSP. Na podstawie rozmów, dokumentów i kronik udalo nam się ustalić wiele interesujących faktów:
• Najstarsza jednostka powstała w Kołbieli w   1917 roku,
• W Rudzienku w 1918 r.
• W Sufczynie w 1928 r.
• W Kątach w 1949 r.
• W Gadce w 1965 r.
• W pozostałych jednostkach nie udało nam się ustalić daty, wiemy jednak, że istnieją jednostki w Rudnie, Teresinie, Sepochowie, Lubicach, Władzinie i Chrośnie (tam powstała „najmłodsza jednostka”)
• Obecnie na terenie gminy jest  11 jednostek, a było 13 (Gózd i Głupianka)
• Najwięcej strażaków jest w OSP Rudzienko, OSP Kołbiel, OSP Kąty
• Zawody strażackie są od początku istnienia OSP na terenie naszej gminy, a od 2003 odbywają się co roku.
• Najczęściej zawody strażackie wygrywa OSP Gadka.
• Drużyny z OSP Gadka 2 lata temu zdobyły 1 miejsce na zawodach powiatowych i reprezentowali nas na wojewódzkich.
• Odznaczenia: za zasługi dla pożarnictwa(ochotnicy i państwowi strażacy), wysługi lat(co 5 lat),oznaczenia sztandaru oraz całych jednostek,
•  Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza (przyznawany jest jeden na powiat, wyróżnienie honorowe, ma je p. Jerzy Biesiada były komendant gminy Kołbiel, odznaczony również tytułem honorowego zarządcy gminy), krzyż zasług za działalność (wiele  osób, ostatnio p. Kazimierz Urbaniak z Gadki), wzorowy strażak(zbiórki, wyjazdy itp.)
• OSP jako działalność jest nieoceniona, ratuje ludzkie życie, które jest bezcenne, bez niej nie odczuwali byśmy bezpieczeństwa.
• OSP najczęściej jeździ do wypadków samochodowych ( zazwyczaj jako pierwsza przyjeżdża na miejsce wypadku). Muszą mieć specjalne szkolenia trwające przez 4 weekendów oraz skończone 18 lat
Zabytki:  
• W Kołbieli zabytkowy sztandar
• Samochód w Kątach ze Szwecji
• Konny wóz w Sufczynie, Sępochowie i Rudnie
• Kroniki