user_mobilelogo

27 Dywizja Wołyńska Armii Krajowej - zapisała się w sposób wyjątkowy w historii naszej Ojczyzny. Byłam zaszczycona zaproszeniem do współpracy podczas organizacji spotkań kombatantów i potomków 27 Dywizji. Ze wzruszeniem słuchałam wspomnień osób, które przeżyły wojenną pożogę, by teraz świadczyć i dawać przykład patriotyzmu innym Polakom.

 Spotkania te zarówno nieoficjalne - w Sufczynie, w Radachówce u Państwa Szlenkierów czy w Ptakach, jak i podczas Mszy Wołyńskich są dla mnie zawsze wielkim przeżyciem. Za swą działalność zostałam uhonorowana Krzyżem Czynu Zbrojnego, za popularyzację  i utrwalanie pamięci o ludziach walczących o niepodległość Polski. To dla mnie ogromna radość, honor, ale przede wszystkim zadanie, by pracować jak najlepiej dla wolnej Ojczyzny, niestrudzenie jednak dbać również o pamięć.