user_mobilelogo

Pomysł Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zrodził się w 2012 roku. Przy współpracy z Samodzielnym Biurem Promocji, na czele z panią kierownik Anną Rosłaniec oraz członkiem zarządu panem Januszem Budnym wymyśliliśmy wspaniałą formułę i oryginalny sposób na przybliżenie młodym ludziom zasad demokracji
i idei samorządu.

Trzyosobowe drużyny zaczynają rywalizację od testu ogólnego z wiedzy o samorządzie terytorialnym. Następnie każda szkoła przedstawia przygotowane wcześniej prezentacje na temat swojej gminy lub miasta. Między poszczególnymi prezentacjami młodzież odpowiada na pytania podzielone na 4 kategorie: demokracja i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, samorząd gminny, samorząd powiatowy i samorząd województwa. Ostatnim zadaniem, które postawiono przed drużynami, było zadanie praktyczne polegające na: wytypowaniu spośród członków drużyny kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta, wymyśleniu dla niego hasła wyborczego oraz przedstawieniu 3 głównych postulatów jego kampanii wyborczej. Gimnazjaliści bardzo wczuwają się w swoje role i była to z pewnością najciekawsza część turnieju. Jury i wszyscy dorośli są pod wrażeniem wystąpień wszystkich kandydatów, a zwłaszcza ich śmiałości i ciekawych programów wyborczych.