user_mobilelogo

Napisałam książkę.

„Skarby Mazowsza. Folklor kołbielski” to praca przybliżająca folklor i kulturę kołbielską. Uświadamiająca mieszkańcom naszego powiatu, że mamy swój rodzimy wyróżnik, coś co może nie tylko charakteryzować nasz region, ale i dawać wspaniałą promocję.