user_mobilelogo

Mieszkańcy Sufczyna w gminie Kołbiel na zebraniu wiejskim w październiku uradzili, że utworzą stowarzyszenie, które zajmie się rozwojem ich miejscowości.