user_mobilelogo

Zawodowo:

 • Nauczyciel dyplomowany języka polskiego 
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Członek Zarządu Powiatu Otwockiego V kadencji

Samorządowiec:

 • Od 2006 roku Radna Powiatu Otwockiego, byłam wiceprzewodniczącą rady powiatu, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji;
 • Od 2014 r. pełnię funkcję Członka Zarządu Powiatu Otwockiego, w zakresie moich kompetencji jest sprawowanie nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy, Oświatą Powiatową, Placówkami i Szkołami dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki, Powiatową Biblioteką Publiczną;
 • Pełnię także funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy;

Wykształcenie:

 • filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim, 
 • teologia  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
 • administracja rządowa i samorządowa w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • organizacja i zarządzanie oświatą – Instytut Nauk Politycznych UW

Społecznie:

 • Współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, jednostkami OSP, Uniwersytetem Trzeciego Wieku
 • Biorę aktywny udział w życiu społecznym naszej gminy i powiatu
 • Jestem inicjatorką wielu wydarzeń kulturalnych, promujących naszą gminę;
 • autorka scenariusza i wydarzenia kulturalnego pt. Wesele Kołbielskie;